Loading...

Je toekomstige jobs en sectoren

Er bestaan heel wat verschillende IT-beroepen en er komen er altijd maar meer bij. Als IT’er kan je terecht in heel wat sectoren en is het vaak moeilijk om er de weg in te vinden. Hierbij een presentatie van de meestvoorkomende op de huidige arbeidsmarkt.

Activiteitenterreinen

Big Data

Dit hoeven we niet uit te leggen! Het is het geheel van de technieken waarmee grote hoeveelheden gegevens worden opgehaald, opgeslagen, geanalyseerd en gebruikt om nieuwe instrumenten te creëren.

In het begin van het computertijdperk werden gegevens alleen beschouwd met het oog op de software waarvoor zij bestemd waren. Maar vandaag wordt er volop op gefocust. Ze worden vergaard via sociale netwerken, geconnecteerde items, smartphones en andere middelen om gegevens te verzamelen. Er zijn heel wat bronnen van big data die aan de basis liggen van een heleboel kennis en er zo voor zorgen dat instrumenten en diensten evolueren.

Uitdagingen van Big Data

  • De nieuwe toepassingen ervan (gezondheid, sociale netwerken, videogames), waar zij een bron van kennis met een hoge toegevoegde waarde vormen.
  • De ontwikkeling van geavanceerde technologieën die het beheer van grote hoeveelheden gegevens, de recuperatie, opslag en visualisatie ervan mogelijk maken.
  • Wetenschappelijk onderzoek: genetica, astrofysica, biologie, enz.

Voorbeelden van beroepen die werken met Big data

  • Webontwikkelaar
  • Informatiearchitectuur
  • Netwerkbeheerder
  • MOE Project Manager
  • IT-beveiligingsmanager
  • Databasebeheerder

Virtuele realiteit

Het gaat hier om interactie met de virtuele wereld zoals we dat in de fysieke zin doen, met name op basis van mens-machine-interfaces, ook wel HMI (human machine interfaces) genoemd.

Deze sector, die nog volop in ontwikkeling is, dompelt de gebruiker volledig en met alle zintuigen onder in een andere ergonomische en toegankelijke realiteit. Er duiken steeds nieuwe grensverleggende instrumenten op, zoals, en onder meer, de Oculus rift, de META Glass en de PrioVR. Videogames, gezondheidszorg en onderwijs zijn allemaal mogelijkheden om het dagelijks leven te verbeteren en steeds meer nieuwe manieren te vinden om met virtuele realiteit om te gaan. Hoe kunnen we de bestaande instrumenten het best gebruiken? Hoe kunnen we innovatieve apparatuur begrijpen en gebruiken? Dit zijn enkele van de vragen waarop specialisten op het gebied van virtuele realiteit een antwoord geven.

Digitale beveiliging

Dit gaat over beveiliging van zowel apps als websites, zoals identificatie, toegangscontrole (biometrie / nfc / smartcards, enz.), maar ook beveiliging van informatiesystemen en netwerken. In een context waarin informatie en de beschikbaarheid ervan van het grootste belang zijn, is het cruciaal dat men zich bewust is van deze veiligheidskwesties om antwoorden te kunnen bieden en de beste praktijken op dit gebied te herkennen. Een van de doelstellingen is bewustmaking van de kwetsbaarheden en de beste praktijken die het mogelijk maken software op een robuuste en stabiele manier te ontwikkelen.

Als we vandaag aan IT-beveiliging denken, lijkt het essentieel om “outside the box” te denken en de problemen aan te pakken met een frisse blik in plaats van je te beperken tot pentests of standaarden. Dankzij Embedded is IT overal in ons dagelijks leven aanwezig (geconnecteerde items, slimme auto’s, smartphones, virussen en andere malware, enz.), wat eindeloze mogelijkheden biedt op het gebied van beveiliging, waar steeds nieuwe problemen opduiken.

Embedded

Embedded (ingebed) gaat over computersystemen van beperkte omvang en met een beperkt vermogen, vaak mobiele toestellen die zijn ingebed in fysieke systemen (sensoren, actuatoren, robots, machines, …). Van auto’s tot luchtvaart, van raketten tot tv-afstandsbedieningen, ingebedde systemen of mobiele telefoons en tablets, ingbedded is een zeer uitgestrekt domein. Het belangrijkste probleem is de efficiënte en overdraagbare code, omdat elke onnodige verwerking de autonomie van het toestel aantast. Wij werken op dit gebied aan computers met zeer laag stroomverbruik en verschillende architecturen, zoals AVR (arduino), ARM (raspberry, OMAP …), om er maar een paar te noemen. Wij vergelijken computervaardigheden met natuurwetenschappen (modellering van systemen, filtering, controle). Wie zich interesseert voor ingebedde technologieën, treedt uit de zuivere IT-wereld. Je komt immers in aanraking met fysieke systemen om bijvoorbeeld de werking van een inertiële eenheid te begrijpen (een reeks sensoren waarmee oriëntatie, versnellingen en systeemrotaties kunnen worden gemeten). 

De voornaamste beperkingen zijn dus de efficiëntie van de code of de optimalisering van de beperkte geheugenresources, en de beschikbare computercapaciteit, parameters die rechtstreeks van invloed zijn op de autonomie van de ingebedde technologieën.

Cloud

Dit is een paradigma dat een grote flexibiliteit biedt bij het opzetten van een compleet informatiesysteem. Alle sectoren van het economische leven worden beïnvloed door de Cloud-revolutie. Vandaag is het kwestie om deze zo goed mogelijk te beheersen. De studenten zullen dit gebied leren verkennen vanuit zowel een administratief, architecturaal als ontwikkelingsperspectief. Ze gaan aan de slag met het opzetten van een Cloud tot het gebruik ervan, met inbegrip van systeembeheer, netwerkbeheer, virtualisatie, infrastructuren op aanvraag (IaaS), platforms op aanvraag (PaaS), het beheer van een private cloud, het gebruik van een publieke cloud en webtechnologieën in het algemeen.
Ze leren ook hoe en waarom bepaalde Cloud-technologieën te gebruiken om hun architectuur zo efficiënt mogelijk te gebruiken.

Job descriptions

CTO

De CTO is de eindverantwoordelijke voor de technologische innovatie binnen het bedrijf.

+
Devops

Combinatie van ontwikkelaar en systeeembeheerder.

+
IT ARCHITECT

Zij/Hij ontwerpt en ontwikkelt informaticaystemen, zoals computerhardware, besturingssystemen, software en netwerken.

+
Scroll to top