Loading...
06.11.20

Computerwetenschappen gericht op de beroepswereld

Toen we nog maar net met zijn allen begonnen te snappen hoe we het beste uit de digitale technologie konden halen, blonk Epitech al uit door zijn eigen innoverende aanpak.

Hoewel dat meer dan 20 jaar geleden is, was het toen al duidelijk dat de technologie in een snel tempo vooruitgaat… en dat we dat moesten bijbenen. Concepten in academische instellingen aanleren om ze jaren later op de arbeidsmarkt toe te passen wanneer ze bijna verouderd zijn, heeft geen zin. Het vermogen om de theorie toe te passen op de praktijk in vertrouwde en onbekende situaties moet de kern van het onderwijsproces vormen, niet iets wat men pas na het afstuderen moet leren.

Epitech gaf antwoord op de vraag “Hoe computerwetenschappen te onderwijzen op een manier dat tegelijkertijd kennis en ervaring worden opgedaan?”

Projectmatig leren gekoppeld aan praktijkervaring

De meest adequate manier om informatica te leren, zo meende Epitech, is door de voltooiing van projecten die zorgvuldig zijn gepland om de geleidelijke accumulatie en onderlinge verbinding van vaardigheden en kennis mogelijk te maken. De directe toepassing van kennis verstevigt deze en maakt een breder begrip ervan mogelijk. Naast deze methode bieden de drie stageperiodes die over de vijfjarige Epitech-opleiding zijn verspreid en elk 4 tot 6 maanden duren, de studenten de mogelijkheid om zich met de realiteit van de ICT-sector vertrouwd te maken en hun vaardigheden in perspectief te plaatsen. Het grote voordeel is dat men aan het eind van de opleiding een CV heeft dat voller is dan gemiddeld.

Verspreiding van het model in heel Europa: Epitech International

Nadat Epitech de benchmark IT-school in Frankrijk is geworden, opende het in 2017 een campus in Barcelona. De campussen in Brussel en Berlijn werden een jaar later geopend. Sindsdien heeft het onderwijsmodel van Epitech zich waargemaakt als een efficiënte manier om in heel Europa en daarbuiten geschoolde arbeidskrachten in de techsector te genereren. Haar populariteit bij Europese rekruteerders is dan ook alleen maar toegenomen.

Een Epitech-student test op de campus in Brussel de VR-software van Altheria uit

Of ze nu deel uitmaken van jonge, innovatieve start-ups of van meer ervaren, grootschalige bedrijven, Epitech-studenten hebben bijgedragen aan de implementatie van IT-infrastructuren, geholpen bij het standaardiseren en implementeren van nieuwe technologieën, VR-functies ontwikkeld, gewerkt aan grote backend/API-codebase vanaf het begin tot aan een minimaal werkend product en uiteindelijk de live implementatie, businesslogica, API-integraties van derden en database-aspecten, bijgedragen aan de ontwikkeling van UI-apps… Noem maar op, ze hebben het gedaan! En de tijd die ze op school aan projecten hebben besteed, kwam goed van pas tijdens hun stageperiode, zodat ze hun missies konden voltooien.

De loopbaangerichte opleiding van Epitech studenten

Vandaag de dag zijn concrete vaardigheden zoals blockchain, cloud computing, kunstmatige intelligentie en scientific computing het meest beloond en gewild op de arbeidsmarkt. Hoewel de vraag naar deze vaardigheden kan variëren naargelang de technische vooruitgang, innovaties en zelfs trends, zijn de zachte vaardigheden die Epitech benadrukt op lange termijn zeer waardevol en maken ze een pas afgestudeerde Epitech-student bijzonder inzetbaar.

Harde vaardigheden boeten in aan consistentie bij gebrek aan zachte vaardigheden zoals creativiteit, aanpassingsvermogen, samenwerking, doorzettingsvermogen, inductief redeneren, vindingrijkheid, tijdbeheer, het vermogen om de juiste vragen te stellen, en een multidisciplinaire aanpak van problem solving. Daarom streeft het Epitech-curriculum ernaar al deze vaardigheden te ontwikkelen in een holistische benadering van innovatie in computerprogrammering.

Cyprien de Barros, CEO van Altheria Solutions, een Belgische start-up die actief is in de VR- en AR-industrie, zegt het volgende over de Epitech-studenten met wie hij heeft samengewerkt: “Epitech-studenten wordt geleerd veelzijdig en vooruitdenkend te zijn, wat betekent dat ze weinig tot geen problemen hadden om met nieuwe problemen om te gaan. Ze zouden de klus klaren, wat er ook gebeurde. En als ze de oplossing niet meteen vonden, zochten ze het zelf maar uit. Moderne problemen vereisen moderne oplossingen, en wij geloven dat Epitech-studenten over de hedendaagse mentaliteit beschikken die de technologie-industrie van hen verlangt.”

Hoewel Epitech nieuw voor hen was, erkenden Belgische, Spaanse en Duitse werkgevers onmiddellijk de waarde van de bijdrage van de Epitech-stagiairs aan hun bedrijf. Wat Albert Zaragoza – CTO en hoofd engineering bij Worldsensing – het meest aansprak was “hun houding ten opzichte van het oplossen van echte problemen”.

Epitech studenten op de Berlijnse campus

Julian Rymarowicz, ontwikkelaar bij PEAT GmbH, een ag-tech startup in Berlijn, waardeert de “ruimdenkendheid, veelzijdigheid en capaciteit van de Epitech-studenten om te jongleren met verschillende, meestal nieuwe, onderwerpen”.

Jesus Muñoz, Senior Software test engineer & Agile coach bij Webfleet Solutions in Barcelona, merkt op dat “ze bereid zijn om te leren, proactief zijn en uitgedaagd om te zien hoe een bedrijf werkt.”

Proactiviteit is inderdaad een van de eigenschappen die het meest gewaardeerd wordt bij Epitech-studenten, en bij elke werknemer in de techindustrie wat dat betreft. Zoals Cyprien de Barros zegt: “Proactief zijn is echt een belangrijke zaak voor ons.”

Tegemoetkomen aan de behoeften van werkgevers

Epitech’s constante contact met de professionele wereld zorgt voor een regelmatige reality check, zodat aan de behoeften van de arbeidsmarkt in de IT-industrie wordt voldaan. Aangezien de privésector de dominante speler in de economie is geworden en steeds meer werkgelegenheid genereert, is aandacht voor de behoeften van deze sector van essentieel belang.

Bijblijven en anticiperen op de vooruitgang van de technologie is de drijfveer van elke IT-school. De invoering van quantumcomputing als volwaardig vak in het curriculum van Epitech is slechts één voorbeeld.

Werkgevers menen dat academisch georiënteerde afgestudeerden in vergelijking met houders van beroepskwalificaties wellicht niet op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en over onvoldoende vaardigheden beschikken om deze toe te passen. Het in dienst nemen van een Epitech-afgestudeerde betekent daarom een kortere opleidingstijd en een snel stijgende leercurve.

“Ze krijgen veel praktijkervaring, wat volgens mij van cruciaal belang is om een goede ingenieur te zijn,” zegt Sebastien Marion, oprichter & CEO van KASAZ, een vastgoedportaal gevestigd in Barcelona, Spanje. Albert Zaragoza erkent ook dat “ze een hands-onbenadering hebben van het werken in echte projecten, waardoor het inwerkproces sneller verloopt”.

Studenten op de Epitech-campus in Barcelona

Op onze vraag “Zou u een Epitech-student aan het einde van haar/zijn vijfjarige opleiding in dienst nemen?”, antwoordt Albert Zaragoza met klem: “Zeer waarschijnlijk, want zij zijn bereid om een professionele bijdrage te leveren aan elk bedrijf.” Even enthousiast, als antwoord op dezelfde vraag, bevestigt Cyprien de Barros: “Absoluut! We hebben ontdekt dat de vijfjarige opleiding bij Epitech de studenten echt mondiger maakt. We hebben meer talenten nodig met een ondernemersmentaliteit, die bijna elk probleem kunnen overwinnen door zich in te zetten voor leren en hard werken.”

Scroll to top