Loading...
24.01.22

Hack Your Future Belgium en Epitech Brussels: samen voor open en inclusive computing

Sinds november 2021 ontvangt Epitech Technology Hack Your Future Belgium, de programmeerschool voor vluchtelingen en nieuwkomers, op haar campus in Brussel.

Hack Your Future werd in 2015 in Amsterdam opgericht en is sinds 2018 ook in België gevestigd (Brussel en Antwerpen). Het doel is om vluchtelingen en kansarmen te helpen digitale vaardigheden te verwerven voor een carrière in webontwikkeling.

Een ‘wederzijds lonend’ partnership

Net als Hack Your Future zet Epitech Technology zich elke dag in voor open en inclusive computing met als doel iedereen, ongeacht leeftijd, in staat te stellen de vele kansen te grijpen die in dit vakgebied worden aangeboden. Gezien de gemeenschappelijke waarden die hen drijft, is het niet meer dan normaal dat er banden werden gesmeed tussen de twee scholen: “Tijdens het eerste gesprek beseften we al snel dat de uitwisselingen tussen Epitech-studenten en onze leerlingen voor beide partijen verrijkend zouden zijn”, aldus Lizhen Xu, algemeen directeur van HYF Belgium.

“Naast het voordeel dat de uitwisseling voor de studenten oplevert, schept de samenwerking tussen de twee teams ook een vriendschappelijke sfeer. Het is een win-winsituatie”, voegt François Blondeau, directeur van Epitech Brussels, eraan toe.

Verenigd door dezelfde waarden

Als geëngageerde burgers, die hun deskundigheid graag en goed willen gebruiken, wijden elk van de Epitech-studenten 10 halve dagen per jaar aan het wegwerken van ongelijkheid in de digitale beroepen. Op de schaal van het gehele Epitech Technology-netwerk, dat meer dan 6.000 studenten op alle campussen samen omvat, vertegenwoordigt dit bijna 30.000 actiedagen. Tegelijkertijd zijn alle coaches die in het Hack Your Future-netwerk actief zijn vrijwilligers. Dankzij de nauwe samenwerking met Epitech belooft het team van 75 vrijwilligers, voor het merendeel informatica-experts, nog aanzienlijk te groeien.

Het feit dat de meeste van de huidige medewerkers van HYF ook als vrijwilliger zijn begonnen, bewijst dat het project tot een sterke betrokkenheid leidt. Dit is ook het geval voor Lizhen, een recruiter en headhunter met 20 jaar ervaring, die als mentor optrad voor de HYF-leerlingen voordat zij zelf algemeen directeur werd: “Dit project is echt zinvol. De invloed ervan op het leven van de nieuwkomers en vluchtelingen die er deel van uitmaken is aanzienlijk. Hack Your Future is meer dan een school.”

Het is een netwerk en een sociale springplank voor leerlingen die in België aankomen met een precair statuut. We helpen elkaar ook buiten de school.

{Lizhen XU}, algemeen directeur van HYF Belgium.

Een project dat betekenis heeft en geeft

Voor nieuwkomers is het volgen van een traditionele IT-opleiding vaak geen optie. Familieverplichtingen, de noodzaak om te werken of om een van de officiële talen van België aan een intensief tempo te leren, maken van Hack Your Future de enige optie voor een carrière in IT.

Daarom is er veel vraag naar de 9 maanden durende HYF-opleiding, die bestaat uit het bijwonen van klaslessen op zondag en 25 tot 30 uur zelfstudie of groepswerk gedurende de week. De technische opleiding, gebaseerd op een opensource-curriculum, wordt afgesloten met een periode van jobcoaching om zich beter te positioneren op de arbeidsmarkt en sollicitatiegesprekken onder de knie te krijgen.

Het Hack Your Future-project is ook voortgekomen uit de wens om een antwoord te bieden op het tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten in de digitale sector. Het resultaat is dat bedrijven regelmatig en enthousiast profielen aanwerven die door Hack Your Future zijn opgeleid. De feedback van de werkgevers is bijzonder positief en de succesverhalen van oud-leerlingen bijzonder verheugend.

De inschakeling van vrouwen in deze sector is de meest voor de hand liggende manier om het tekort aan gekwalificeerde werknemers aan te vullen. Ook vanuit dit oogpunt brengt Hack Your Future goed nieuws: 40% van de cursisten is vrouw, terwijl het gemiddelde in de IT-sector 16% bedraagt!

Eendracht maakt macht

Als een van de sterke punten van het project noemt Lizhen de diversiteit van de betrokken mensen: “Het gaat hier om vrijwilligers en leerlingen uit 48 verschillende landen. Dit is wat Hack Your Future zo interessant maakt: we zijn allemaal verschillend, maar werken aan een gemeenschappelijk doel.” Het partnership met Epitech maakt deel uit van dezelfde dynamiek, waarin diversiteit ook complementariteit en de voordelen van uitwisseling impliceert. De gemiddelde leeftijd van de HYF-studenten is hoger dan die van de Epitech-studenten. Het is een unieke gelegenheid voor alle studenten om zich door elkaar te laten inspireren en zich – zowel in technisch als in menselijk opzicht – te vervolmaken door de opleiding die ze hebben gevolgd.

Volgens de filosofie van Hack Your Future betekent het feit dat hun leerlingen in een modern gebouw kunnen ontvangen worden voor hen al een eerste stap in het beroepsleven. Het doel is de cursisten de beste voorwaarden te bieden om een opleiding te volgen en zich zelfverzekerd en gerespecteerd te voelen in hun nieuwe land.

Scroll to top