Wettelijke kennisgeving

www.epitech-it.be is een internetdomein waarvan de eigendom toebehoort aan Epitech.

Epitech
24, rue Pasteur
94270 Kremlin-Bicêtre
Frankrijk
+33 (09) 1 44 08 00 50

Deze website en al zijn inhoud, met inbegrip van teksten, beelden, codes en elk ander materiaal, zijn eigendom van Epitech of van derden die toestemming hebben gegeven voor het gebruik ervan. Het gebruik van de website verleent aan elke persoon die zich toegang ertoe verschaft de hoedanigheid van gebruiker en impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

De informatie en de elementen die via deze pagina worden vrijgegeven, worden beschermd door de Europese wetten op de Industriële en Intellectuele Eigendom, zodanig dat de reproductie, distributie en publieke communicatie is verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Epitech.

De gebruiker verbindt zich ertoe de diensten niet te gebruiken voor activiteiten die in strijd zijn met de wetgeving, de goede zeden, de openbare orde en, in het algemeen, om uitsluitend gebruik ervan te maken in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

Epitech is niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade of verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze website, met inbegrip van schade aan computersystemen, terwijl het zich het recht voorbehoudt om op elk moment de getoonde inhoud te wijzigen.

Cookies

We gebruiken cookies of andere soortgelijke technologieën om gegevens te verzamelen en op te slaan van gebruikers die onze site raadplegen of gebruikmaken van onze diensten.

Epitech is in overeenstemming met het beleid en de technische specificaties van het IAB Europe Transparency and Consent Framework. Het maakt gebruik van het Consent Management Platform n°92.

U kunt uw keuzes op elk gewenst moment wijzigen door hier te klikken

Plaatsing van cookies door Sirdata

Sirdata is een datamarketingbedrijf dat zijn klanten in staat stelt gebruikers relevante aanbiedingen te doen die zijn afgestemd op hun interesses.

De door Sirdata verzamelde gegevens worden maximaal 365 dagen bewaard, afhankelijk van het doel van de verwerking en in overeenstemming met de geldende wetgeving en het minimalisatiebeginsel. Voor meer informatie
U wenst het verzamelen van uw gegevens door Sirdata uit te schakelen.

Verantwoordelijke voor de gegevensbescherming / Verantwoordelijke GDPR
Ionis Group Education - Data Protection Officer, 24 Rue Pasteur, 94270 Le Kremlin-Bicêtre
by eEmail : dpo@epitech.eu