Devops

DevOps

De term “devops” is een samentrekking van “development” (ontwikkeling) en “operations” (toepassing). De IT-industrie is voortdurend in ontwikkeling, vaak wordt het beroep van ontwikkelaar en dat van systeembeheerder samengevoegd onder de noemer DevOps. De combinatie van deze beroepen vergemakkelijkt een betere samenwerking waardoor toepassingen makkelijer tot stand komen. Een DevOps zorgt immers voor zowel de ontwikkeling als de toepassing van methodes. Deze dubbele vaardigheid stelt haar/hem in staat toepassingen te creëren die perfect zijn afgestemd op de structuur van de onderneming waarvoor zij/hij aan de slag gaat. Toepassingen die op een duurzame manier blijven functioneren nadat ze zijn geïmplementeerd. In vergelijking met een job als ontwikkelaar of systeembeheerder, heeft DevOps dus een resultaatssverplichting gedurend elk stadium van het project.